FOR MORE INFORMATION:

info@formado.net

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
photos
Contacts
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Adress:

Chernivtsi

Foreign students department e-mail:

admission@chnu.edu.ua

Facebook:

fedkyvychyuriy
APPLY